IKT Partner.no

ved IKT Com AS

IKT Partner.no

Telefon:  9577 9577               

E-post:    post@iktpartner.no

 

Besøksadresse:    Postadresse:
Industriveien 5-7    Postboks 25
1337 Sandvika       1380 Heggedal

 

Fasttelefon, telefonlinje erstatter IP til ISDN adapter


Utfasing av ISDN-linjer
Telenor starter nå med utfasing av fasttelefon over kobbernettet
dette berører bedrifter som har ISDN-linjer levert over Telenorkabler.

Hva gjør vi nå, må vi bytte ut eksisterende ISDN-telefonsystem?
Nei! Vi kan bistå med nye løsning som gjør at det er mulig å
beholde eksisterende telefonsystem med IP til ISDN som fasttelefon erstatter.IP til ISDN
Tjenesten IP til ISDN gjør det mulig å beholde eksisterende ISDN-utstyr
som ISDN-hussentraler, ISDN-alarmer, ISDN-telefoner etc.
Eksisterende ISDN-linjer kobles ned, og en ny ISDN-boks (adapter).
kobles direkte inn på internett via fibernett.

Fordeler
•   Forlenger levetiden på eksisterende ISDN-utstyr.
•   Ingen omprogrammering av eksisterende ISDN-hussentral.
•   Alle eksisterende nummer beholdes.
•   Reduserte samtalekostnader.
•   Ett kontaktpunkt for all brukerstøtte (Fiber og ISDN).
•   En felles serviceavtale for begge tjenestene (Fiber og ISDN).

Grensesnitt
•   Støtter enkel og dobbellinje (ISDN BRI).
•   Støtter valgfritt antall linjer med ISDN PRI (opp til 4*30).
•   Støtter avansert ISDN-funksjonalitet som «Explicit Call Transfer».

IP til ISDN er spesielt godt egnet for de som ikke ønsker å skifte
eksisterende hussentral eller spesialapparater. I Norge legges ISDN-nettet
ned og dette er et fullgodt alternativ ved å flytte ISDN-linjene over
til fiber som er levert av GlobalConnect, (tidligere Broadnet).
Dette sparer bedriften for kostbar månedsleie av ISDN-linjer og
gir reduserte samtalekostnader.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om muligheter og løsninger.