IKT Partner.no

Vi er til for Dere!

IKT Partner.no

Telefon:  9577 9577               

E-post:    post@iktpartner.no

 

Besøksadresse:    Postadresse:
Industriveien 5-7    Postboks 25
1337 Sandvika       1380 Heggedal

 

Historien om IT-navn og Oss...

Kort historie om bytte av IT-navn, og IKT Partner.no
Televerket, TBK, Telenor bedrift, Bravida IKT, Umoe IKT og Atea.
 
- Televerket etablerte i 1984 TBK (Televerkets Bedriftsinterne Kommunikasjon)
- Bravida IKT ble etablerte av Telenor bedrift (tidligere TBK)
- Umoe kjøpte opp Bravida IKT og etablerte Umoe IKT
- Atea kjøpte opp Umoe IKT, og la ned salg og service på Telefonsentraler til SMB markede

IKT partner.no etablerte en avtale med Umoe IKT om videreføring av salg og service på
Telefonsentraler i SMB markede i Oslo og Akershus.

IKT partner.no viderefører produktene: NEC, Venus, Aspire, SV-8100 samt Alcatel med mer.

 

Har du behov for service på et nytt eller eldre produkt ta kontakt med oss!