IKT Partner.no

ved IKT Com AS

IKT Partner.no

Telefon:  9577 9577               

E-post:    post@iktpartner.no

 

Besøksadresse:    Postadresse:
Industriveien 5-7    Postboks 25
1337 Sandvika       1380 Heggedal

 

IKT-mann

 Support hjelp?

  Har du behov for hjelp på ditt IT-system?

  IKT Partner.no kan hjelpe deg med f.eks.:
  - Support på ditt eksisterende telefonsystem.
  - Omstrukturering av eksisterende tele- og datanettverk.
  - Vi tilbyr serviceavtaler på telefonsystemer.

  Kontakt oss for nærmere informasjon.