IKT Partner.no

Vi er til for Dere!

IKT Partner.no

Telefon:  9577 9577               

E-post:    post@iktpartner.no

 

Besøksadresse:    Postadresse:
Industriveien 5-7    Postboks 25
1337 Sandvika       1380 Heggedal

 

Om Oss

j0316779

IKT Partner.no er et frittstående IT-firma med over 25 års 
erfarening innen informasjons- og kommunikasjonsteknol. 
Og vår kompetanse er blant annet fra Telenor og Umoe IKT.

 

Våre fag områder:

Noen samarbeidspartnere:

- Telefoni komponenter
- Data komponenter
- Nettverks komponenter
- Strukturert kabling/nett
- Satellitt-kommunikasjon

 

- Atea
- Elkjøp
- Lefdal
- Ahus
 

 

Kontakt oss for nærmere informasjon.